Beskrivning: Description: K:\ETS\www\IES\root\kml\HTML\Avd\utbildning\iek323\images\pixel.gif

Praktikfallet ÖVA

 

Mål

 

Målet med detta praktikfall är att anknyta arbetet med processer, standard och kvalitetsutmärkelser till ett fiktivt företag. Detta för att få en verklighetsnära och praktisk tillämpning.

 

 

 

 

 

Anvisningar

Beskrivning: Description: K:\ETS\www\IES\root\kml\HTML\Avd\utbildning\iek323\Webmaterial\kap6\pic\LAGARB2.jpg

 

Praktikfallet ger en ram för ett tänkt företag. Det finns goda möjligheter att, för en del av uppgifterna, anknyta till egna erfarenheter och där man tycker information saknas göra rimliga antaganden. Ett lösningsförslag kan då formuleras t ex som "vi har med vår erfarenhet antagit följande ...... och mot denna bakgrund föreslår vi ....."

Genom att företaget innehåller både en tillverkande del och en konsultdel, kan betoningen, för några uppgifter,  läggas på den del som gruppdeltagarna finner mest intressant.

Frågeställningarna belyses bäst genom att i grupp diskutera och komma fram till ett rimligt svar. En förutsättning för intressanta diskussioner är att deltagarna i förväg noga studerat tillhörande teoriavsnitt i kursen och läroboken samt bakgrund och översikt i praktikfallet.

Beskrivningen av praktikfallet (företaget ÖVA) och beskrivning av de uppgifter som är kopplade till ÖVA, finns i form av en word-fil, se länk  längre ned på denna sida.
 

 

Tips!

 

 

Inför inlämning är det önskvärt att ni samlar era svar i ett dokument. Namnge dokumentet enligt följande exempel Inlämning_4_Grupp_8.doc. 

 

 

 

 

 

Tips!

 

 

Alla dokument som ni tar fram i kursen ska vara identifierbara. Det fungerar bäst om informationen läggs in i sidhuvudet. Vill man endast ha den på första sidan så finns under Utskriftsformat för sidhuvud och sidfot  funktionen "Annorlunda första sida". Genom att markera den kommer huvudet endast på första sidan.

 

 

 

 

Exempel på dokumenthuvud för redovisande dokument

 

 

 

Rubrik                                                          xx

Datum
           xx xx xx

Sida            
       x(x)

Framtaget av        
                                                               Xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikfallet
Beskrivning: Description: K:\ETS\www\IES\root\kml\HTML\Avd\utbildning\iek323\Webmaterial\pic\request.gif

 

Praktikfallet ÖVA (del 1, som används i K0012N)

 

LSN 2004

 

 

Beskrivning: Description: Back